Dispensation til oprensning af vandhul - matr. nr. 37b, Ålstrup By, Falling

08. januar 2020

Se afgørelsen her