Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til klimatilpasningsanlæg

13. maj 2020

Kommunen dispenserer i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, til klimatilpasningsprojekt i Odder Å.

Afgørelsen kan læses her

Klagefristen udløber den 12. juni 2020.