Etablering af erstatningsdige

08. juli 2019

Odder Kommune meddeler lovliggørende dispensation fra Museumslovens § 29a til at nedlægge jorddige, som erstattes af 100m nyt dige på matr. 36 Gylling By, Gylling, i medfør af Museumslovens § 29 j, stk. 2.

Klagefristen er fire uger efter annoncering af afgørelsen, til modtagelse senest den 5. august 2019.

Afgørelsen kan læses her.