Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16 om åbeskyttelseslinjen

18. maj 2020

Dispensationen, kan læses her, gives i medfør af naturbeskyttelseslovens kapitel 10, § 65 og må ikke udnyttes inden udløb af klagefristen den 15. juni 2020.