Odder Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, fortidsmindebeskyttelseslinjen til bygning på matr.nr. 9b, Kysing By, Saksild, beliggende Gl. Krovej 1G, 8300 Odder.

19. juni 2020

Afgørelsen, der kan læses her, meddeles med en klagefrist på 4 uger indtil den 17. juli 2020.