Horskær ved Gyllingnæs

Vi forlænger høringsfristen til efter påskeferien og indbyder dig til at deltage med idéer og forslag til Odder Kommunes fremtid

06. februar 2020

 

Hvis du vil vide mere

Her kan du kan læse Plan- og Agenda 21 strategi 2020, samt redegørelse for Plan- og Agenda 21 strategi 2020 og tilhørende Miljøvurdering. Alternativt kan du finde planstrategien på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

Høring frem til den 14. april 2020

Du kan sende dine bemærkninger på mail til plan@odder.dk. De skal være os i hænde senest den 14. april 2020.

Den videre proces

Når offentlighedsfasen er slut, vil de modtagne høringssvar blive behandlet af Byrådet. Byrådet vil på den baggrund tage stilling til, om der skal ske ændringer i planstrategien. Herefter vil den danne grundlag for revisionen af kommuneplanen.