Tilslutningstilladelse til spildevandskloak

11. juli 2019

Tilladelsen, som kan læses her, meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28 stk. 3.

Klagefrist er 4 uger fra dato for annoncering af afgørelsen, senest den 8. august 2019.