På grundlag af ansøgning, meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28, midlertidig tilladelse til udledning af fortyndet spildevand

30. marts 2021

Tilladelsen kan læses her.

Klagefrist for udledningstilladelsen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen, senest den 3. maj 2021.