Afgørelse - Revideret tilladelse til udledning af processpildevand fra varmeværk til et tilløb til Malskær Bæk - Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder

22. juni 2021

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28 har Odder Kommune meddelt
revideret tilladelse til at udlede processpildevand, bestående af drænvand, til Malskær Bæk i Odder Kommune til Odder Varmeværk Syd ApS, Persievej 5, 8300 Odder.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen

Klagefristen udløber den 20. juli 2021
Søgsmålsfristen udløber den 22. december 2021