Tilladelse til afledning af spildevand til renseanlæg

03. maj 2019

Tilladelsen gælder spildevand fra via fedtudskilleranlæg, beliggende Plantagevej 1, matr. nr. 1pu Saksild By, Saksild.

Kommunens afgørelse kan påklages senest den 31. maj 2019.

Tilladelsen kan læses her.