Spildevandsplan, tillæg nr. 5 - Spildevandskloakering af Tvenstrup og Svorbæk

07. september 2020

Spildevandsplantillæg nr. 5 er i offentlig høring i otte uger fra den 7. september 2020. Skriftligt høringssvar til tillægget kan sendes til miljoe@odder.dk, og skal være modtaget inden udløb af høringsfristen den 2. november 2020. 

Se forslag om tillæg til spildevandsplanen her.

Sammen med forslaget til spildevandsplantillæg fremlægges miljøscreening af tillægget, som kan ses her.