Høring om tillæg nr. 9 til gældende spildevandsplan

13. juli 2021

Udkast til tillæg nr. 9 er i offentlig høring i 8 uger fra den 13. juli 2021 til den 7. september 2021 ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Udkastet kan læses her.

I henhold til miljøvurderingsloven er der foretaget screening af tillæggets indvirkning på miljøet. Med udgangspunkt i screening har Odder Kommune besluttet, at der
ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2015 for Odder Kommune.

Miljøscreeningen kan læses her.