Odder Kommune meddeler i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, § 28, tilladelse til midlertidig tilslutning til regnvandskloak

10. september 2019

Klagefristen er fire uger fra den 10. september 2019 fra annoncering af afgørelsen på kommunens hjemmeside, den 8. oktober 2019.

Tilladelsen kan læses her.