Tilladelse til afledning af spildevand

29. juni 2020

Afgørelsen om tilladelse til tilslutning af processpildevand kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 27. juli 2020.

Læs afgørelsen her.