Tilslutningstilladelse til regnvandskloak

11. juli 2019

Tilladelse til afledning af regnvand, via sandfang, til spildevandsforsyningsselskabets kloak gives medfør § 28 i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Klagefrist for udledningstilladelserne, som kan læses her, er 4 uger fra annoncering af afgørelsen, senest den 8. august 2019.