Høring om tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplan

12. november 2020

Udkast til tillæg nr. 6 er i offentlig høring i 8 uger fra den 12. november 2020 til den 7. januar 2021 ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Udkastet kan læses her.

I henhold til miljøvurderingsloven er der foretaget screening af tillæggets indvirkning på miljøet. Med udgangspunkt i screening har Odder Kommune besluttet, at der
ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2015 for Odder Kommune.

Miljøscreeningen kan læses her.