Høring om tillæg nr. 7 til gældende spildevandsplan

12. november 2020

Udkast til tillæg nr. 7 er i offentlig høring i 8 uger fra den 12. november 2020 til den 7. januar 2021 ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Udkastet kan læses her.

I henhold til miljøvurderingsloven er der foretaget screening af tillæggets indvirkning på miljøet. Med udgangspunkt i screening har Odder Kommune besluttet, at der
ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2015 for Odder Kommune.

Miljøscreeningen kan læses her.

Forslag til udkast til lavsvedtægter foreligger med planforslaget. De endelige vedtægter vedrørende det egentlige vandlav, tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er registreret i spildevandsplanen.

Forslag til lavsvedtægter kan læses her.