Tillæg nr. 3 til gældende spildevandsplan

22. maj 2019

Odder Byråd har den 20. maj 2019 godkendt forslag til tillæg til gældende spildevandsplan om kloakering af område i Saksild. Forslaget er i offentlig høring i otte uger frem til den 18. juli 2019.

Bemærkninger til forslaget skal sendes til Odder Kommune inden udløb af høringsperioden, gerne per mail til miljoe@odder.dk.

Tillægget kan ses her.

Odder Kommune har udført miljøscreening af tillægget og offentliggør beslutning om at der ikke skal foretages miljøvurdering af tillægget. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Screeningen kan ses her.