Udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 4

11. april 2019

Odder Kommune har besluttet at anlægge en dobbeltrettet cykelsti mellem Gylling og Ørting i den vestlige side af Gyllingvej.
Vand fra cykelstien er ansøgt afledt til Malskær bæk, som det sker i gældende forhold for Gyllingvej.

Odder Kommune giver udledningstilladelsen med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, §28. Tilladelsen gives under forudsætning om at ekspropriation af areal til projektet gennemføres. Uden ekspropriation bortfalder tilladelsen.

Tilladelsen kan læses her.