Regulering af Bøgebjerg Bæk

24. maj 2019

Odder Kommune godkender regulering af vandløbet Bøgebjerg Bæk i forbindelse med etablering af regnvandsbassin. Godkendelsen meddeles i henhold til vandløbslovens kapitel 10, §48, og omfatter projektbeskrivelsen som kan læses her i ansøgningsmaterialet.

Reguleringstilladelsen kan læses her.

Kommunen giver desuden tilladelse til udledning af vand fra bassinet til Bøgebjerg Bæk. Tilladelsen gives med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, §28.

Udledningstilladelsen kan læses her.