Cykelstibro over Malskær Bæk

04. marts 2019

Der gives accept efter vandløbsloven til at etablere en cykelstibro over Malskær Bæk i Odder Kommune. Accept gives under nærværende vilkår efter § 47 i vandløbsloven samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Accepten forudsætter at ekspropriation af areal til projektet gennemføres, uden ekspropriation bortfalder accepten.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 4. marts 2019.
Klagefristen udløber den 1. april 2019.

Afgørelsen kan ses her.