Høringsbrev jf. vandløbsloven - etablering af minivådeområde ved filtermatrice - matr. nr. 1q, Gosmer By, Gosmer

09. juli 2019

Etablering af minivådområder, hvor vandløbets skikkelse ændres er omfattet af vandløbslovens bestemmelser og betragtes som regulering af vandløbet. Det kræver tilladelse efter § 17 i vandløbsloven samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Odder Kommune ønsker at fremme projektet og sender hermed projektet i 4 ugers offentlig høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.. Høringen annonceres på Odder Kommunes hjemmeside den 9. juli 2019.

Høringsfristen er den 6. august 2019. Høringssvar skal indsendes skriftligt til e-mail: Lisette.Soegaard@odder.dk.

Placering og beskrivelse af projektet kan ses her