Udledning af filterskyllevand

06. november 2020

Tilladelsen kan ses her. Klagefristen udløber den 4. december 2020.