Tilladelse efter vandløbsloven til klimatilpasningsanlæg

13. maj 2020

Reguleringen meddeles i henhold til vandløbslovens kapitel 6 og medfører ændring af eksisterende brinkanlæg og bund i vandløbet og etablering af betonanlæg med vandbremse.

Afgørelsen kan læses her.

Klagefristen udløber den 12. juni 2020.