Legeredskaber ved Odder Å

23. maj 2019

Odder Kommune meddeler accept efter vandløbslovens kapitel 6 til opsætning af legeredskaber på matr. 2s Odder By, Odder, beliggende Rådhusgade 3, 8300 Odder.

Klagefristen for afgørelsen udløber den 20. juni 2019, 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse.

Accepten kan læses her.