Reguleringstilladelse, Malskær Bæk

05. februar 2020

Afgørelsen kan ses her.

Udnyttes godkendelsen ikke inden tre år, bortfalder den, ligesom godkendelsen må ikke udnyttes inden udløb af klagefrist, den 4. marts 2020.