Accept af spang over vandløb

29. september 2020

Afgørelsen kan læses her. Klagefristen udløber den 27. oktober 2020.