Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af minivådområde på matr. nr. 7d og 16a, Nølev By, Nølev

02. september 2019

Se afgørelsen her