Tilladelse efter vandløbsloven og planloven til etablering af minivådområde ved Kukhuse Bæk - matr. nr. 5a, Morsholt By, Odder

30. august 2019

Se afgørelsen her