I medfør af Miljøbeskyttelseslovens kap. 4, §28 tillades udledning af regn- og overfladevand til Malskær Bæk.

14. juli 2020

Se afgørelsen her.