Etablering af minivådområde på matr.nr. 10a Ålstrup By, Falling er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

09. juni 2021

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse om etablering af et åbent minivådområde på matr.nr.10a Ålstrup By, Falling. Ved etablering af minivådområdet bliver udledning af næringsstoffer i drænvandet fra omkringliggende landbrugsarealer reduceret inden afledning videre til Amtrup Red/Horsens Fjord.

Læs afgørelsen her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist: 7. juli 2021