Etablering af multibane på Rathlouskolen er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

17. marts 2021

Odder Kommune har behandlet en anmeldelse om etablering af en multibane i skolegården på Rathlouskolen, Rosensgade 83, 8300 Odder.

Afgørelsen kan ses her.

Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Klagefrist: 14. april 2021