Klima

Ifølge FN’s Klimapanel medfører den menneskeskabte udledning af drivhusgasser en global opvarmning som i vores del af verden bl.a. kommer til udtryk i mere ekstrem nedbør og stigning af havvand.
 
Byrådet vedtog i 2012 en klimastrategi for Odder Kommune, som du kan læse her. Klimastrategien har to tilgange til klimaindsatsen: