Klimaforebyggelse

Klimaforebyggelse består i at arbejde aktivt for at begrænse udledningen af drivhusgasser med henblik på at bremse klimaforandringerne.
  
EU har forpligtet sig til de såkaldte ”20-20-20-mål” om 20 % reduktion af drivhusgasserne, 20 % mere vedvarende energi i energiforbruget i forhold til 8,5% i dag, og 20% forbedret energieffektivitet inden år 2020 i forhold til basisår som svarer til 1990-niveau.
 
Odder Kommune vil være CO2-neutral i 2030 og det kræver en fælles indsats at nå dertil. Vi skal både sætte de overordnede rammer, kortlægge og planlægge for området, men vi skal også arbejde helt praktisk med at reducere vores CO2-udledning gennem energioptimering, besparelser og investeringer i mere energirigtige løsninger.
Du kan se Odder Kommunes CO2-regnskaber på klimakommune.dk Udledningen fra Odder Kommune som geografisk enhed kan ses på sparenergi.dk
 
 
Klima for dig og mig

Mange af de ting, vi foretager os i løbet af en dag, medfører udledning af CO2. Ved at lave få ændringer i din hverdag kan du være med til at reducere denne udledning og gøre en forskel.

I boksen nedenfor kan du læse om mulighederne for boligrenovering i form af efterisolering og sparemuligheder. Du kan også læse om, hvilke typer af vedvarende energi, der er tilgængelige på markedet, og hvilke løsninger der passer bedst til din bolig.

 

Hvad kan BedreBolig gøre for dig?
Kunne du tænke dig at gøre din bolig bedre og få et mindre energiforbrug? Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver og hør om mulighederne.

Klima for virksomheder og landbrug

Den globale opvarmning påvirker klimaet i hele verden. Hvis din virksomhed skruer ned for CO2-udledningen, kan du hjælpe med at bremse den dårlige udvikling.

Energiforbruget på virksomheder og private boliger står for 42 % af den samlede CO2-udledning i Odder Kommune. Det betyder, at din virksomhed kan være med til at gøre en forskel.

Se hvordan din virksomhed kan være med til at gøre en forskel på klimatilpasning.dk

Som landmand driver du et af de erhverv, der er i høj grad får klimaforandringerne at mærke. Der vil bl.a. komme flere skybrudshændelser og mere tørre somre, som vil påvirke produktionen. Gennemgå din gård og se hvilke muligheder du har for at klimatilpasse din bedrift på klimatilpasning.dk.