Det gør vi allerede

Vores klimastrategi sætter rammerne for, hvor vi skal sætte ind i forhold til klimaet. Som noget af det første, er vi gået i gang med at vurdere og reducere energiforbruget i vores egne bygninger, og der er en del energibesparelser at hente. Endvidere har vi kigget på transporten og egne køretøjer og mulighederne for vedvarende energi på kommunale bygninger. Vi er således godt i gang.

Energirenovering
I 2010 fik vi energimærket alle de kommunale bygninger og vi er nu godt i gang med at energirenovere. Vi har først gennemført de renoveringer med den korteste tilbagebetalingstid, det vil sige 1-5 år. Vi er startet på skolerne, hvor vi kigger på de tekniske installationer. Det betyder, at vi skifter cirkulationspumper, lyskilder og lysstyring.  Vi har etableret et energistyrings program, der gør det muligt for os at følge energiforbruget i alle vores bygninger.
I alt har det givet en besparelse på 120.700 kWh i 2011, hvilket svarer til el-forbruget i 25 gennemsnits parcelhus.

 
Hybridbiler
Vores CO2-udledninger fra egne køretøjer i ældreplejen udgør 121 ton CO2, svarende til 2 % af kommunens samlede udledning. Vi startede i 2012 med at udskifte halvdelen af de 18 Fiat Punto/Panda-biler vi bruger i ældreservice med Tyota Yaris hybridbiler. Hybridbilen udleder 79 g CO2/km, hvilket giver en CO2-besparelse på 33 % i forhold til de gamle biler.

Hybridbiler i ældreservice