Det vil vi gøre

Fortsat energirenovering
Vi vil fortsætte vores arbejde med at reducere vores CO2-udledning. Vi fortsætter vores  energirenovering af egne bygninger og hvor vi hidtil primært har kigget på installationerne, vil vi nu gennemgå de renoveringer med en tilbagebetalingstid på 5-8 år, det vil sige bygningernes vægge, tage, vinduer.

Transport
På transportsiden vil vi fortsætte udskiftningen af bilerne for at opnå en mere energieffektiv bilpark.

Solcelle projekt i Hundslund
Vi etablerede i 2013 et solcelleanlæg på Hundslund Skole. Anlægget er et 40 kW-anlæg, der forventes at levere 38.000 kWh om året, svarende til ca. 85 % af skolens samlede el-forbrug. Derved opnår vi en CO2-reduktion på ca. 20 ton CO2 om året.