Vedvarende energi

Danmarks nuværende brug af fossile brændsler som fx fyringsolie til opvarmning skal være udfaset inden 2050. Står du overfor at skulle udskifte din energikilde, kan det derfor være relevant at skifte til en vedvarende energikilde, og fremtidssikre din energiforsyning.

Varmepumper
Står du over for at skulle skifte til ny energikilde er varmepumper en mulighed. Varmepumper virker ved at udnytte solenergien i jorden eller udeluften – også midt i den kolde vinter. En varmepumpe skal tilføres strøm, men gode, moderne varmepumper afgiver til gengæld 3-4 gange så meget varme som deres elforbrug.

Varmepumpe

Der findes to typer varmepumper, som kan erstatte dit olie- eller gasfyr, og som leverer både rumopvarmning og varmt vand i hanerne:

Jordvarmeanlæg
Et jordvarmeanlæg er den mest effektive varmepumpe-type.  Det trækker varme ud af havens jord ved hjælp af jordslanger, og kræver derfor et tilpas stort haveareal. Et jordvarmeanlæg kaldes også væske til vand-varmepumpe.

Ansøgning om etablering af jordvarme.

Luft til vand-varmepumpe
Luft til vand-varmepumpe er et godt alternativ til et jordvarmeanlæg, som du også kan overveje hvis du ikke har tilstrækkeligt med haveareal til et jordvarmeanlæg, hvis ikke du ønsker, at haven graves op, eller hvis jorden er meget sandet. Luft til vand-varmepumpen fungerer ved at udnytte udeluftens varmeenergi.

Solceller
Et solcelleanlæg producerer strøm på samme måde som du måske kender det fra lommeregnere . Solcellerne er mest effektive i sollys, men de producerer også strøm i overskyet vejr. Når lyset rammer solcellerne, produceres der jævnstrøm, som sendes ind i huset til en inverter, der omdanner den til 230 volt vekselstrøm. Vekselstrøm er det, du skal bruge til dine elektriske apparater.

Solvarmeanlæg
Et solvarmeanlæg, også kaldet solfangere, samler solens energi og leverer varmt brugsvand til din bolig fra tidligt forår til sent efterår, hvis dimensioneret korrekt. Resten af året leverer solvarmen foropvarmning til varmt brugsvand. Solvarme kan også supplere rumopvarmning, fx i form af gulvvarme til badeværelset. Afhængig af størrelsen på solvarmeanlægget, anlægstypen og forbruget , kan et solvarmeanlæg normalt dække op til ca. 30 pct. af varmeforbruget og ca. 60 pct. af varmtvandsforbruget i en almindelig bolig.

Solceller

Et solvarmeanlæg dækker altså ikke hele husets varmebehov, men det kan supplere et varmepumpeanlæg, et kedelanlæg eller elvarme med varmt vand.

Læs mere om vedvarende energi på Borger.dk