Klimatilpasningsplan

Klimaet er under forandring og det skal vi forholde os til. Der forventes generelt mere nedbør, flere skybrud og havvandsstigninger. Som borger eller virksomhed er du ansvarlig for at sikre din ejendom mod oversvømmelser.

Odder Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, hvor det er kortlagt, hvordan klimaforandringerne forventes at påvirke grundvand, overfladevand og havvand. Læs klimatilpasningsplanen her.

Kortlægningen skal blandt andet synliggøre, hvor det forventes, at komme oversvømmelser. Herefter skal løsninger og en prioriteret handleplan medvirke til at minimere oversvømmelser.