Hvordan kan du sikre din ejendom mod oversvømmelse

Få et generelt overblik over ændringer der kan sikre dig mod skader på din ejendom og læs mere om klimatilpasning på klimatilpasning.dk

Har du et akut behov for oversvømmelsessikring af din ejendom kan du ved personligt fremmøde på Vej og Park (Højmarkvej 10) få udleveret sandsække til opfyldning med sand.

Oplys om adresse og anslået længde af strækningen du har behov for at beskytte.

Oversvømmelser langs Stampmølle Bæk
Vandstandsstigninger i Stampmølle Bæk har resulteret i oversvømmelser langs vandløbet opstrøms Rådhusgade. Oversvømmelserne vurderes at have sammenhæng med en rist i indløbet til underføringen af vandløbet under Rådhusgade. På grund af ristegods giver vejunderføringen anledning til opstuvning, især ved kraftige afstrømninger som tø- eller skybrud. Der er installeret to separate systemer med ca. 160 m afstand for måling og alarmering ved vandstandsstigninger. Du kan læse mere under Vandløb, hvor du kan se vandstandsmålingen i vandløbet.