Risikokort 2050

I udarbejdelsen af risikokortet har vi forsøgt at kigge frem til år 2050, og ud fra bedst tilgængelig viden kortlagt hvilke områder der med stor sandsynlighed bliver oversvømmede. Dette har resulteret i et sandsynlighedskort. Endvidere har vi kortlagt hvor store værditab der vil forekomme ved en eventuel oversvømmelse. Dette har resulteret i et værdikort.

Risikokortet er kombination af de to foregående kort og er udarbejdet ud fra ligningen:

Risiko = Sandsynlighed X Værditab.


Klik på billedet for stor udgave

Dette betyder, at områder med samme sandsynlighed for oversvømmelse vil blive vægtet forskelligt alt efter hvilket værditab oversvømmelsen overordnet set vurderes at forårsage, baseret på områdets anvendelse.  Et eksempel: et boligområde og et landbrugsareal der har samme sandsynlighed for at blive oversvømmet, vil resultere i forskellig niveauer af risiko. Boligområdet vil blive markeret med større risiko, fordi værditabene ved oversvømmelse er større i et boligområde med oversvømmede kældre i forhold til værditabene på et dyrket areal med eventuelle  afgrødetab. 

Læs mere om metoden bag sandsynlighedskortet og værdikortet.

Tænd for GIS-lag og zoom på værdikort, sandsynlighedskort og risikokort her