Værdikort

Værdikort

Når vi vurderer risiko, vil vi ikke kun vide hvor sandsynligheden for oversvømmelse er størst, men også vide hvor konsekvenserne er størst. Kun med den viden kan vi prioritere hvilke tiltag der skal igangsættes.

I værdikortlægningen har vi vurdere de tab der ville være ved en eventuel oversvømmelse i et hvilket som helst område i Odder Kommune. Man kortlægger således de værditab en oversvømmelse ville forårsage.

Værditabene er ikke kun vurderet ud fra økonomiske tab, men ud fra følgende fire parametre: Menneskelige tab, miljømæssige tab, samfundsmæssige tab og så selvfølgelig de økonomiske tab. Se definition af de fire parametre herunder: 

Tema  Beskrivelse
Menneske De menneskelige omkostninger ved oversvømmelse ved påvirkning af sundhed og sikkerhed, samt sociale omkostninger.
Økon. værdi De værdimæssige omkostninger ved skader fra oversvømmelser på for eksempel bygninger.
Miljø  De miljømæssige omkostninger ved skader fra oversvømmelser på beskyttet natur med videre.
Samfund  De samfundsmæssige omkostninger ved forstyrrelser fra oversvømmelser på for eksempel transportsystemet.

De fire parametre er efterfølgende blevet vægtet af Byrådet på nedenstående vis. Vægtningen betyder, at de menneskelige tab vægtes højest, efter fulgt af økonomiske værdier og samfundsmæssige tab og sidst miljømæssige tab.

  Vægtning (%)
Menneske 50
Økon. værdi 20
Miljø 10
Samfund 20

Samlet

100

Se værdikortet.