Klimaudvalget søger unge medlemmer

Som medlem af Klimaudvalget skal du bidrage med dine input til hvordan vi kan leve op til vores fælles ambitioner om at begrænse udledningen af drivhusgasser.

Udvalget skal sætte Odder Kommune i stand til at tage markante skridt frem mod at reducere udledningerne, leve op til en bæredygtig udvikling, sætte mål for den grønne omstilling og tilpasse sig de klimaforandringer som uvægerligt vil komme.

Du skal forvente at deltage i 3-4 møder (efter skoletid) og en konference/workshop i løbet af 2020.

Udvalget leverer væsentlige input og bidrag til det politiske arbejde om bæredygtighed og grøn omstilling i Odder Kommune. Klimaudvalget skal fungere som et rådgivende samarbejdsforum, hvis opgave det er at stille konkrete forslag til bæredygtige løsninger i Odder Kommune.

Udvalget afslutter sit arbejde og afrapporterer sine anbefalinger til Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget samt byrådet i foråret 2021.

Hvis du vil være med i Klimaudvalget så skriv en mail til inger.rasmussen@odder.dk hvor du fortæller lidt om hvorfor du vil være med i udvalget.

Vi skal høre fra dig senest den 20. februar 2020.