Badebroer

Udvalget for Teknik & Miljø vedtog den 1. september 2010 Administrationsgrundlaget for bade- og bådebroer