Badebroer

Udvalget for Teknik & Miljø vedtog den 1. september 2010 Administrationsgrundlaget for bade- og bådebroer

Hvis der ønskes opførelse af ny bade- og bådebro skal der sendes en ansøgning til Miljø.