Blå Flag

Formålet med ”Blå Flag”-kampagnen er, at oplyse om hav- og kystmiljøet og dets betydning for mennesker samt at stimulere og belønne initiativer, der forbedrer havmiljøet og de kystnære områder.

Det Blå Flag opsættes på de belønnede strande i perioden 5. juni til 15. september.

Se hvilke strande i Odder Kommune, der har det Blå Flag.
Vær opmærksom på at listen først kan tjekkes kort tid inden badesæsonens start, da Blå Flag uddeles på ny hvert år.

Blå Flag gives til strande, hvor der gøres en ekstra indsats for miljøet. Samtidig indgår en række kriterier vedr. toiletforhold, adgangsveje, strandrensning og oplysningstavler i bedømmelse af stranden.
Analyserne fra året før ligger til grund for tilladelsen til at benytte Blå Flag i næste års badevandssæson.
Strandens badevand skal overholde EU's badevandsdirektiv, de danske myndigheders og Blå Flags krav til badevand.

Friluftsrådet er ansvarlig for Blå Flag kampagnen i Danmark.


Strandliv ved Odder-kysten