Duer

Det kan være til stor gene at være naboer til et dueslag eller et tilholdssted for byens duer.
Duerne griser på tage og altaner, og de kan ødelægge bygninger og være smittebærende.
Kommunen har ingen forpligtigelse til at gribe ind over for dueplage. Det kan anbefales at kontakte et firma, der har specialiseret sig i skadedyrsbekæmpelse.