Idé-katalog over natur- og miljøprojekter

Odder Kommunes Miljø- og Teknikudvalg har vedtaget et Idé-katalog med en række forslag til natur- og miljøprojekter i Odder Kommune.

Projektforslagene er samlet på baggrund af ideer fra såvel forvaltning, politikere og medlemmer af kommunens Grønne Råd.

Projekterne spænder vidt inden for hovedområderne: Vandmiljø, Biologisk mangfoldighed, Adgang til naturen og Bynær og rekreativ natur.

Se Idé-kataloget over Natur- og Miljøprojekter i Odder Kommune.