Anlæg/modtagesteder for forurenet jord

Anlæg/modtagested Adresse Jordtype
Jysk Jordrens I/S - tlf. 86337687 Nymandsvej 11, 8444 Balle Olie- og tungmetalforurenet jord
A/S MP 4S Jordrens - tlf. 65904051 Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup Olieforurenet jord med op til 5%
benzin, petroleum, diesel, gasolie og heavy fuel
Reno Djurs - tlf.: 87 59 77 77  Nymandsvej 11, 8444 Balle Affaldstyper, Glatved
Soilrem A/S - tlf. 75457968 Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø Jord forurenet med olie- og/eller opløsningsmiddel, andre biologisk nedbrydelige stoffer samt tungmetalforurenet jord
RGS 90 A/S - tlf. 86432511 Vardevej 83, 6880 Tarm Olieforurenet jord med op til 1%, Benzin op til 0,1%, Diesel og tjære op til 1%
RGS 90 A/S - tlf. 86432511 Profilvej, 6000 Kolding Jord forurenet med olie- og/eller opløsningsmiddel, andre biologisk nedbrydelige stoffer samt tungmetalforurenet jord. Kontakt modtageanlægget for oplysninger om tilladte koncentrationer
RGS 90 A/S - tlf. 32489090 Stigsnæs - termisk anlæg
Stigsnæs industripark
Askelunden 24,4230 Skælskør
Olie, diesel og benzin forurenet jord op til 2%, Tjære/PAH op til 0,5%
Århus Østhavn Østhavnsvej Olie- og tungmetalforurenet jord