Anlæg/modtagesteder for ren jord

Grusgraven ved Flensted (Kalbygård), Aksel Jensens Fiirgårde A/S, Industrivej 6, 8680 Ry, tlf. 70222262 I oplysningsskema for fyldjord (rekvireres ved grusgraven) fremgår, hvilke oplysninger der skal afgives ved aflevering af jord i grusgrave med dispensation. Det er en forudsætning for deponeringen, at oplysningsskemaet i udfyldt stand følger jorden, når den skal deponeres
Jordtippen ved Århus Østhavn For ren jord til Århus Østhavn gælder, at jorden kun kan afleveres, hvis der foreligger dokumentation for, at den er helt ren. Dokumentationen herfor skal afleveres med første læs. tlf. 8940 1500. Takster og grænseværdier, Århus Jordtippe.
Reno Syd, Affaldscenter Skårup, Oddervej 75, 8660 Skanderborg. Tlf. 8652 5211  

 

Jorden må ikke indeholde bygningsaffald, husholdningsaffald eller andet affald.