Faktaark om jordflytning

Materiale om jordflytning
Faktaark som indeholder en kort opsummering af de vigtigste ændringer af jordflytningsreglerne
Faktaark der i kort form opsummerer de overvejelser, man bør gøre sig inden man flytter jord
Faktaark som henvender sig særligt til transportører
Vejledning om jordflytningsregulativet i Odder Kommune
• Lovgrundlag for anmeldeskema 
• Jordflytningsbekendtgørelsen