Ansøgning om jordvarmeanlæg

Selvbetjening
Her henter du ansøgningsskema og færdigmeldingsskema for Odder Kommune. Vær opmærksom på, at færdigmelde anlægget senest 14 dage efter ibrugtagning.

Sagsbehandlingstiden for miljøtilladelsen må forventes at være op til 4 uger. Der gøres opmærksom på, at miljøtilladelsen ikke fritager ansøger fra, at indhente andre relevante tilladelser f.eks. byggetilladelse.
Er din ejendom udelukkende opvarmet via el (herunder jordvarme) kan du søge om reduktion i elprisen hos elselskabet. Når kommunen har modtaget anmeldelsen om, at anlægget er installeret, vil du modtage en ny BBR-meddelelse, som du kan sende til elselskabet.

Du kan få yderligere information på Energitjenestens hjemmeside